K Mezinárodnímu dni archeologie připravilo Prácheňské muzeum na čtvrtek 27. října  přednášku. Na téma Zánik říše římské a migrace na sklonku antiky bude hovořit vedoucí oddělení archeologie muzea Jaroslav Jiřík. Doba stěhování národů uzavřela klasický antický způsob života a nasledující období je historiky označováno jako raný středověk.Začátek je v 16 hodin   v přednáškovém sále Prácheňského muzea.

Každoročně obvykle třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. V České republice se Mezinárodní den archeologie připomíná od roku 2014.