Na dva nastávající víkendy se zájemci o historii regionu mohou vydat do Prácheňského muzea v Písku a jeho poboček – Památníku města Protivína a do  Památníku Adolfa Heyduka v Písku.

Neděle 18. května je Mezinárodním dnem muzeí, jehož tématem je Museum collections make connections. Organizátoři akcí v Česku  nepřekládají tento název do češtiny doslovně, ale rozhodli  se pro motto:  Muzea tvoří sbírky a lidé. Téma chce upozornit na proměnu tradičního vnímání muzeí.

„Ta dnes stojí tváří v tvář změnám, které je nutí hledat nové pohledy na jejich tradiční mandát, hledat nové cesty jak zapojit návštěvníky a zpřístupnit jim sbírky. Muzea jsou důležitým vypravěčem příběhů naší společné historie a kulturního dědictví. Tím, že umožňují návštěvníkovi kontakt se sbírkami, významným způsobem přispívají k rozvoji společnosti," uvedla Martina Galetová z Mezinárodní rady muzeí ICOM v České republice.

V neděli si návštěvníci mohou  zdarma prohlédnout stálé expozice Prácheňského muzea. Seznámí se například s počátky historie hradu a města, dějinami regionu, kulturními tradicemi,  se zlatem v Pootaví, samostatná expozice je věnována rybám  a rybářství. Značný  zájem je v průběhu roku o obrazovou galerii českých panovníků.

O týden později  v sobotu 24. května je na programu Muzejní noc, jejíž předchozí ročníky se setkaly s velkým ohlasem návštěvníků.

„Tématem je první světová válka,od jejíhož vypuknutí uplyne  sto let. Tomu také odpovídá program," informoval ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek a pokračoval:  „Na parkánech muzea  začne v 19.30 hodin program pro děti nazvaný Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Kromě toho návštěvníci uvidí  execírku vojska, odvod branců a v Plukovním muzeu najdou sbírku artefaktů z první světové války. Ani tentoktát nebude chybět tradiční hospůdka."

V programu Muzejní noci účinkují K. u. k. Infanterie Regiment No 35 Plzeň.