K nejvýznamnějším pedagogům patřil horažďovický rodák Otakar Ševčík působící dlouhá léta v Písku, kde také vyučoval svou vlastní houslovou techniku. K jeho žákům patřili věhlasní houslisté, jako byl Jan Kubelík nebo Jaroslav Kocian.

Šestidílný cyklus, na jehož vzniku se sponzorsky podílelo i město Písek, se začne vysílat na ČT art 1. dubna a díl o Ševčíkovi bude uveden 22. dubna. „Ševčíkova houslová škola přilákala svého času do Písku také řadu zahraničních studentů. Z toho důvodu se našemu městu říkávalo Mekka houslistů,“ říká Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku, kde se část dokumentu natáčela.