Sraz masek byl již v půl deváté dopoledne před hostincem U Čižinských. Před devátou hodinou vyrazil maškarní průvod na chyšecký rynek, kde se sešlo také nejvíce přihlížejících.

Zde za doprovodu hudby se předvedlo na pětačtyřicet masek. Rej masek potom pokračoval objížďkou celou obcí. Ukončení maškar proběhlo v sále hostince U Čižinských, kde bylo občerstvení a hudba zahrála k dobré pohodě.

Josef Vachta