Slavnostní vernisáž se uskutečnila v úterý 14. května a zahájila ji performance, na které se podílela také Jitka Řepová. Martin Řepa je absolventem kurzů výtvarného umění na FaVU v Brně. Zaujalo ho umění akce – performance a happening. Tyto prvky kombinuje s klasickými technikami malbou a kresbou.

Eva Kolářová studovala modelářství a navrhování oděvů na SSVŠ v Písku. Její tvorbu lze charakterizovat jako akční malbu a abstraktní tvorbu, kdy se za pomocí barev snaží vystihnout jedinečnost okamžiku.