V rámci nedělních literárních odpolední, které pořádá Prácheňské muzeum, uvedla 21. ledna první část triptychu o českých královnách Kunhutě Uherské, Elišce Přemyslovně a Elišce Rejčce.

„Všechny tři měly těžký osud a všechny tři se do určité míry zapsaly do dějin naší země,“ uvedl ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek při zahájení literárního odpoledne.Stanislava Hošková jako první připomněla osudy české královny Kunhuty Uherské (1245 – 1285), která byla druhou manželkou Přemysla Otakara II., budovatele města Písku, a matkou krále Václava II. Soužití s tehdy jedním z nejmocnějších vládců v Evropě vzhledem k jeho častým válečným výpravám, nebylo jednoduché.

Herečka rovněž hovořila o posledních letech života Kunhuty, jejím soužití a sňatku s odbojným českým šlechticem Závišem z Falkenštejna.