„Nechová se profesionálně, což by jako ředitelka kultury měla. Osobně si také myslím, že se mi mstí,“ říká bez obalu Jaroslav Sypal.

Jako důvod svého tvrzení uvádí odmítnutí přeložení představení Na ostro na rok 2022, které měla jeho společnost odehrát ve Vodňanech letos 21. ledna. „Paní Piskačová nám odmítla dát jako jediná v republice náhradní termín,“ říká herec a uvádí, proč hovoří i o pomstě. „Nemám pro to žádný důkaz, ale myslím, že to v jejím rozhodování hrálo významnou roli. Paní Piskačová v roce 2019 záměrně poškodila jméno mého tatínka Jaromíra, bývalého ředitele Malého divadla, když o něm na výstavě k 100. výročí Jihočeského divadla dala na panel o Malém divadle jedinou větu vytrženou z kontextu doby. I když jsem ji žádal, odmítla příslušný text stáhnout.“

Ředitelka Michala Piskačová nevidí ve svém rozhodnutí nic neprofesionálního. „Chci vycházet především ze spolupráce s místními spolky. Co se týká představení, tak dramaturgický plán na sezónu 2021/2022 je plně v mé kompetenci a odpovědnosti. Nechci, aby byl primárně sestavován ze zrušených a přeložených představení,“ uvádí ředitelka a dodává: „Nemám nejmenší důvod se za něco panu Sypalovi mstít. Za špatně uvedené jméno jeho tatínka jsem se omluvila.“

Sypal: Koncepce nové ředitelky je naivní

Jaroslav Sypal.Jaroslav Sypal.Zdroj: Archiv Jaroslava SypalaMěli jste hrát komedii Na ostro 21. ledna 2021 ve Vodňanech. Vzhledem ke koronaviru jste ale zažádal o přeložení na příští rok. Bohužel, s negativním dopadem. Co se stalo?
Smlouvu o odehrání představení komedie Na ostro ve Vodňanech jsme uzavřeli s tehdejším ředitelem MěKS Vodňany Michalem Madarem po třech letech jednání 22. října 2019. Ředitel Madar byl v roce 2020 ze své funkce odvolán. Z důvodu koronaviru jsem v prosinci 2020 žádal zastupujícího ředitele MěKS ve Vodňanech – místostarostu Tomáše Bednaříka - o přeložení termínu představení Na ostro na rok 2022. Sdělil mi, že od ledna 2021 nastupuje nová ředitelka, které přeložení doporučí. Za naší Agenturu Snů s paní Michalou Piskačovou jednala paní Knappová. Několikrát s ní volala a vysvětlila ji situaci. Nová ředitelka Piskačová náš návrh na přeložení komedie Na ostro na rok 2022 striktně odmítla z důvodu přípravy nové koncepce.

Od března 2020 kvůli koronaviru neustále překládám sjednaná představení. V roce 2021 máme uzavřené smlouvy se šedesáti pořadateli na komedie Kšanda, Na ostro a Šest v tom. Jsem šťastný, že všichni pořadatelé tuhle tíživou situaci chápou a vzájemně si vycházíme vstříc. Jediná, která nám odmítla dát náhradní termín, je nová ředitelka MěKS. Jsem velmi zvědav, jestli stejným způsobem bude jednat i s ostatními soubory, které mají ve Vodňanech sjednané termíny. A nebo, že by na rozdíl od nás, zapadaly do její dramaturgické koncepce?

Může za celou záležitostí stát spor se současnou ředitelkou vodňanské kultury Michalou Piskačovou?
Nemám pro to žádný důkaz, ale myslím, že to v jejím "dramaturgickém" rozhodování hrálo významnou roli. Paní Piskačová v roce 2019 záměrně poškodila jméno mého tatínka Jaromíra, bývalého ředitele Malého divadla, když o něm na výstavě k 100. výročí Jihočeského divadla dala na panel o Malém divadle jen tuhle větu vytrženou z kontextu doby. „Od roku 1976 až do 80. let vedl soubor ředitel Jaroslav Sypal (chybně uvedené křestní jméno paní Piskačovou), pod jehož vedením vznikala v divadle jako úlitba i nejrůznější pásma ke stranickým výročím“. V očích návštěvníků výstavy zůstaly z celé otcovy práce pro Malé divadlo jen pásma ke stranickým výročím. Než tohle, raději nic! Ano, tzv. angažovaná pásma se v Malém divadle hrála, jako tehdy ve všech divadlech v republice, neboť to bylo nařízení Ministerstva kultury. Malé divadlo nebylo výjimkou. Dotklo se mě, že paní Piskačová na panel dala právě tuhle jedinou větu a tím neoprávněně hází špínu na člověka, který si to za svůj poctivý a tvůrčí život nezasloužil a už se nemůže bránit. Marně jsem žádal paní Piskačovou o stáhnutí příslušného nápisu. Celý spor skončil na stránkách Jihočeského deníku.

Nová ředitelka chce stavět kulturu ve Vodňanech především na regionálních věcech, tedy spíše na spolupráci s vodňanskými spolky a sdruženími. Není právě to důvod odmítnutí přeložení zmíněné komedie?
Z vodňanských spolků jsem znal jen dětský divadelní soubor pod vedením pana Zborníka, který mimochodem velmi obdivoval mého tatínka. Několikrát se vodňanský soubor zúčastnil celostátní přehlídky dětských divadel Kaplické divadelní léto, kterou moji rodiče založili. Můj názor vůbec nesouvisí s nepřeložením naší komedie Na ostro. Koncepce nové ředitelky je naivní a naprosto odtržená od reality. Připomíná mi to jitrnici, kterou svět neviděl! Je zřejmé, že paní Piskačová nemá s pořádáním profesionálních divadel patřičné zkušenosti. Jezdím po vlastech českých s divadlem čtyřicet let, z toho sedm let si produkuji představení mého souboru. Denně si volám s pořadateli. Mám v databázi přes čtyři sta kontaktů. Hráli jsme v desítkách měst a vesnic naší republiky. Lidé chtějí v drtivé většině komedie a v nich herce známé z obrazovek, jinak si vstupenku nekoupí. Jestli se paní Piskačové podaří pořádat většinu kulturních akcí převážně z vlastních zdrojů a s odpovídající návštěvností – má můj neskonalý obdiv a MěKS Vodňany bude raritou! Jediné v republice! Novodobí obrozenci! Když je tahle koncepce paní Piskačové tak skvělá, proč touhle cestou nejdou mnohem větší města – České Budějovice, Karlovy Vary, Hradec Králové, Brno, Ostrava a další a další? Pokud se stane ten zázrak a Vodňany se díky nové ředitelce ocitnou na kulturním piedestalu ze zdrojů své regionální kultury, koupím si klobouk a před ředitelkou Piskačovou smeknu! Ale jak známo, zázraky se nedějí. A ve Vodňanech už vůbec ne!

Kontaktoval jste vedení města, které má jako zřizovatel MěKS právo přehodnotit toto rozhodnutí?
Jak již jsem zmínil, v prosinci 2020 jsem telefonicky hovořil s místostarostou Bednaříkem, který v té době měl kulturu ve Vodňanech na starosti. Řekl mi, že nemůže na novou ředitelku Piskačovou tlačit. Uznal, že by byla slušnost komedii Na ostro přeložit. Informoval jsem ho o mém konfliktu s tím, že její rozhodnutí může mít na to vliv. Místostarosta Bednařík, ač závazky převzal po bývalém řediteli Madarovi, nakonec nic neudělal a nechal vše na paní Piskačové. Prostě seděl v jedoucím autě a raději, než aby si pálil prsty, zařadil neutrál.

Budete dál trvat ne přeložení komedie na rok 2022? Pokud ano, jaké kroky podniknete?
S mojí milovanou manželkou jsme na podzim prodělali koronavirus s těžkým průběhem, takže naše priority jsou trochu někde jinde. Jsme rádi, že jsme opět zdraví a věříme, že brzy začneme skákat přes kaluže! Radujeme se ze života! Řadu let učím v Praze na Mezinárodní konzervatoři herectví, zkoušíme moji novou komedii Šest v tom a těším se na knihu mých originálních vzpomínek nabitou humorem Život není peříčko, která mi v letošním roce vyjde.

Přiznám se, že jednání nové ředitelky nás zaskočilo. Necitlivost a arogance, pod zástěrkou jiných dramaturgických záměrů! Co na tom, že jsme nic nezavinili, že máme smlouvu a že tahle "koronavirová" situace tady nikdy nebyla! Slušnost je to chtít citlivě vyřešit. Všichni pořadatelé to chápou, až na MěKS Vodňany! Nerespektovat staré závazky, smést je ze stolu! Nevěřím, po zkušenostech s místostarostou Bednaříkem, že by vedení města na rozhodnutí ředitelky Piskačové něco změnilo.

Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě. A jako bumerang se vrací zlo těm, co si to zaslouží. Chce to trpělivost a pevné nervy. Protože je začátek roku 2021, chci popřát všem, ať je vrtošivý pan Osud vlídně hladí. Kopici štěstí a zdraví! Dobrým lidem ještě více dobra a těm špatným méně zla!

Piskačová: Nepřekládám ani jiná představení

e-mailová odpověď Michaly Piskačové Agentuře snů:
Vážená paní Knappová, po včerejším telefonátu posílám i tento slíbený mail:
s ohledem na "zásah vyšší moci", kvůli kterému jsme nemohli odehrát plánované vystoupení "Na ostro" dne 21. 1. 2021, pozbývá smlouva uzavřená dne 22. 10. 2019 mezi Agenturou snů a Městským kulturním střediskem Vodňany platnosti.
Současně s ohledem na přípravu nové dramaturgické koncepce pod novým vedením MěKS Vodňany od 1. 1. 2021 nesjednáváme náhradní ani nový termín pro vystoupení Agentury snů.
Děkuji a přeji mnoho úspěchů
Michala Piskačová, ředitelka,
Městské kulturní středisko Vodňany

Michala Piskačová se stala ředitelkou Městského kulturního střediska ve Vodňanech.Michala Piskačová se stala ředitelkou Městského kulturního střediska ve Vodňanech.Zdroj: Jarka ŠtukováZ čeho vycházela vaše striktní odpověď, že nebudete pro toto představení hledat náhradní termín v roce 2022?
Dramaturgický plán na sezónu 2021/2022 je plně v mé kompetenci a odpovědnosti. Nechci, aby byl primárně sestavován ze zrušených a přeložených představení. Ze smluvních závazků obou stran nevyplývá, že má MěKS náhradní termín hledat.

O uvedení této komedie do programu MěKS Vodňany rozhodl už váš předchůdce Michal Madar 22. října 2019.
Jak zní otázka?

Místostarosta Tomáš Bednařík slíbil panu Sypalovi, že zařazení komedie vám, jako nové ředitelce, doporučí. Udělal to?
Ano, předal mi veškeré potřebné podklady.

Podle pana Sypala jste se v záležitosti s výstavou v ČB a informacích o otci pana Sypala zachovala krajně neprofesionálně. A tvrdí, že stejně neprofesionálně chováte i na místě ředitelky vodňanské kultury. Konkrétně má na mysli vaši vizi tvoření kulturní scény ve Vodňanech převážně ze spolupráce s místními spolky. Podle pana Sypala tak likvidujete vodňanskou kulturu.
Jak zní otázka?

Máte stejný postoj i k dalším „přeshraničním“ subjektům? Neboli, nepřekládáte i jiné nabídky a jiná představení?
K "přeshraničním" subjektům mám postoj dobrý. Ne, nepřekládám.

Hodláte svůj názor změnit, nebo budete ve stejném duchu pokračovat?
Budu pokračovat v souladu se svým konceptem, který jsem obhajovala před radou města, a se svým svědomím.

Zdroj: Deník/Petr Škotko

Bednařík: Dramaturgie je v gesci paní ředitelky

Místostarosta Tomáš Bednařík.Místostarosta Tomáš Bednařík.Zdroj: Deník / RedakceJednal jste osobně s panem Jaroslavem Sypalem o přeložení termínu jeho komedie Na ostro na rok 2022?
Osobně ne, pouze po telefonu (celkem 3x). Na konci roku jsme se shodli, že představení asi nebude možné uskutečnit - nicméně jsem mu jiný termín nedal (stejně jako jiným) s tím, že to bude řešit už nový ředitel dle svých představ. Pak mě kontaktoval v lednu s tím, že ředitelkou je paní Piskačová, se kterou má určitý osobní problém a požádal mě o podporu. Ujistil jsem ho, že jeho žádost přetlumočím (což jsem i udělal), ale opět jsem zopakoval, že dramaturgie MěKS je v gesci paní ředitelky (od toho tam koneckonců je). Třetí telefonát už byl poněkud jednostranný, kdy mě pan Sypal informoval, že bude celou věc medializovat.

Doporučil jste nové šéfce vodňanské kultury přeložení této komedie na rok 2022?
Já pro ni pouze neutrálně shrnul situaci a stav repertoáru, který „podědila“ s tím, že má v této věci volnou ruku.

Bude se rada města touto záležitostí zabývat?
To nevím, ale nepřipadá mi to jako materiál, který by měla řešit Rada města. Ta velmi pečlivě vybírala nového ředitele, ale když už ho jmenovala, dostal plnou důvěru a dále je to na něm. Asi nikdo nemůže čekat, že sice chceme fundovaného samostatného člověka, ale pak mu budeme konkrétně předepisovat, co a jak má dělat.

Nad rámec dotazů si dovolím doplnit, že ve Vodňanech je přece jen (oproti ostatním) jedna věc zásadně jinak a tou je právě aktuální výměna vedení MěKS. Ta nastala primárně kvůli změnám, inovacím a oživení kultury ve městě, tudíž úprava dramaturgie a dalších záležitostí je logická a žádoucí. Paní Piskačová je profesionál s bohatou praxí v kulturních sférách, která přišla s jasnou koncepcí a nyní ji naplňuje – je zbytečné v tom hledat cokoli osobního nebo se domáhat nějakých výhod jen proto, že jde o veřejnou složku.