Také letošní taneční škola měla svoje téma - Král řek a potoků zaklel svou nevěstu Perlovou pannu do bílé perly, protože si ho nechtěla vzít za manžela a v průběhu Letní taneční školy se její účastnice společně pokusily Perlovou pannu osvobodit. Indicie k jejímu osvobození hledaly například v křišťálové studánce nebo v říši pavouka se smaragdovýma očima. Také zkoušely ulovit zlatou rybku a při pátečním závěrečném Rubínovém bále předvedly tanec Rudého diamantu a balet Perlorodky, který se pilně učily celý týden.

Ale byly to i jiné tance - valčík, cha-cha, salsa, Macarena, Africký tanec, Rock´n´roll a další. Děti si osvojily základní taneční techniky standardních a latinskoamerických tanců, ale i balet. Kromě tanců si účastnice taneční školy užily i vycházek do přírody, kolem řeky došly až ke známému místu - zahradní restauraci U Sulana, navštívily Pietní park Nejsvětější Trojice a obdivovaly interiér kostela Nejsvětější Trojice, u Kamenného mostu si vychutnaly skvělou zmrzlinu. Nechybělo ani ruční tvoření. Nejen za svoji snahu a píli byly odměňovány razítky - baletkami.

Závěrečný dvouhodinový Rubínový bál se vydařil a všech 64 dívek si jej náležitě užilo. Tancovaly, soutěžily o ceny (velký úspěch měla židlovaná), od Perlové panny převzaly nádherné perlové čelenky do vlasů, na úplný závěr převzaly vytištěné fotografie ze společného focení. Program plesu zpestřilo vystoupení sourozenecké taneční dvojice Viktor a Tamara Houdkovi, kteří předvedli nádherný waltz. Stejně tak se líbily ukázky baletu a moderního tance v podání starších dívek - asistentek lektorek školy.

Zaplněné hlediště často tleskalo, což tanečnice na parketu povzbuzovalo k nejlepším výkonům. Závěrečné loučení se neobešlo bez slz, lektorky od některých dívek převzaly květiny a drobné dárky a už si navzájem slibovaly, že za rok se v Písku opět sejdou při dalším ročníku Letní taneční školy.

František Bořánek