Vernisáži byli přítomni zástupci města Pískku i soukromí sběratelé, kteří obrazy pro výstavu zapůjčili. Hostem byl také Jiří Kodl, potomek prvorepublikové podnikatelské rodiny, který se osobně v malířem Špálou znal a několikrát se s ním setkal. Aukční síň a galerii Kodl, která se významně podílela na přípravě výstavy a zejména katalogu, na vernisáži zastupovala Eliška Havlová.

V počátcích tvorby se Špála nechával ovlivňovat zahraničními umělci, především Muchou a Cézannem. Jeho obraz Kvetoucí jabloň byla inspirována van Goghem. Začátkem dvacátých let minulého století se Václav Špála orientoval na malbu krajiny. Nejprve to bylo zelené období, inspirované řekami Sázavou a Berounkou, ale vrcholem jeho malování přírody je modré období, kdy používal jednu barvu v mnoha odstínech. Významnou roli v modrém období sehrála řeka Otava. Právě obrazy inspirované Otavou tvoří základ výstavy z tvorby Václava Špály v Prácheňském muzeu. „Ve spoluprácj s předními českými institucemi jako je Národní galerie v Praze, Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou a soukromými sběrateli vznikla výstava, na které návštěvníci najdou zhruba polovinu známých děl zachycujících pohledy na řeku Otavu,“ připomněla kurátorka výstavy Martina Měřičková.

Impulz k písecké výstavě Václava Špály dal písecký podnikatel Tomáš Poskočil. Ve Veletržním paláci v Praze, sídle Národní galerie, viděl Špálův obraz Na Otavě před bouří, který měl být pohledem na Smetiprach. „Vyrůstal jsem v lokalitě Na Cajsce a věděl jsem, že obraz pohledem na Smetiprach není. Motiv k namalování jednoho z nejslavnějších děl československé krajinomalby 20. století našel Špála u Sulanova mlýna. A tak jsem hledal dál motivy Špálových obrazů. Zjistil jsem, že umělec na řece Otavě a v jejím okolí namaloval 42 obrazů. O svých zjištěních jsem informoval ředitele Prácheňského muzea Jiřího Práška. Myšlenka vystavit v Písku Špálovy obrazy ho zaujala a získal pro ni kurátorku Martinu Měřičkovou a etnografa Josefa Koubu,“ vysvětluje Tomáš Poskočil.

Po sedmiletém úsilí se podařilo v muzeu otevřít výstavu obrazů děl ze Špálova modrého období, kdy se na Písecku zdržoval v letních měsících let 1929 až 1930. Doprovodnou akcí je výstava Mlýny na Otavě připravená Janem Koubou, která mapuje zástavbu na březích Otavy mezi Pískem a Zvíkovem v době, kdy sem Špála jezdil. Zároveň prostřednictvím historických fotografiích zachycuje osobnosti z uměleckého světa, se kterými se malíř v Písku setkával.

Vernisáž výstavy obrazů Václava Špály Na Otavě, která potrvá do 18. srpna obohatily dobové melodie v podání pražského muzikanta Jindřicha Zíky.