Jenomže obyvatelům bylo trochu líto, že města v různých částech Čech i Moravy oslavují výročí založení a mají velký důvod k pořádání různých kulturních a společenských akcí.

Písečtí si ale dovedli poradit tak, jako už mnohokrát předtím. Počátkem devadesátých let se proto město rozhodlo pro jinak pojaté datum v bohatých dějinách.

Konkrétně šlo o první písemnou zmínku o Písku. Ta se dochovala na listině krále Václava I. z roku 1243, která byla sepsána notářem Rinboltem „u Písku“ či „v Písku“.

Historik Karel Pletzner z Českých Budějovic závěr listiny krále Václava I. přeložil následovně:
„Pro zajištění tohoto jednání jsme nařídili, aby přítomná listina, která má být dána bratřím napřed řečeného domu, byla opatřena ochrannou pečetí. To se stalo roku vtělení Páně MCCXLIII, indikce první, dáno u Písku rukou našeho notáře Rinbolta“.

V roce 1993 tedy Písek slavil 750. výročí první dochované písemné zmínky o městě. Výročí bylo spojeno s obnovením městské slavnosti, která se konala ve dnech 11. až 13. června. Součástí programu bylo například otevření příležitostné pošty v Prácheňském muzeu, módní přehlídka Jitexu na Alšově náměstí, Prima den pro děti na Nábřeží 1. máje, promenádní koncert ZUŠ, rockový festival v letním kině, „jubilejní korso“ v Palackého sadech nebo program nazvaný Stále zní vítr stříbrný v Divadle Fráni Šrámka. Ve Svatotrojickém kostele byla výstava koláží protivínského rodáka, básníka a výtvarníka Jiřího Koláře, z věže děkanského kostela zněly fanfáry.

Jedním z vrcholů programu byl průvod krále Václava I. s jeho družinou městem a holdování králi na Velkém náměstí. K propagaci 750. výročí bylo vydáno nové razítko pro příležitostnou poštu a k tomu obálky ve čtyřech barvách.

Do Písku se také sjela řada významných osobností a rodáků. Nechyběli ani hosté ze zahraničí jako například starosta Písku v americkém státě Dakota Georg Chyle, starosta partnerského velšského města Islwyn Tom Hartus, německý prelát Eberhard, starostové z Itálie, Rakouska, Dánska a dalších států.

Od roku 1993 se městská slavnost už koná každoročně vždy první víkend po 8. červnu. Jejím vyvrcholením je procesí z děkanského kostela na Alšovo náměstí k morovému sloupu. V čele průvodu pod baldachýnem je nesena kopie obrazu Písecké Madony.