V 15 hodin zde totiž bude zahájena vernisáží výstavy k příležitosti výročí 100 let Československé republiky Košická moderna: Kontexty meziválečného umění, kterou AJG připravila spolu s Východoslovenskou galerií v Košicích. V Hluboké nad Vltavou navazují na expozice, které se uskutečnily již v Krakově a v Bratislavě. Nová výstava vám představí díla z 20. let 20. století z Košic. Ve východoslovenské metropoli se potkávali domácí i zahraniční významní umělci.

Stálá expozice Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300 – 2018 byla obohacena o intervenci s názvem Naše galerie současného výtvarníka Petra Duba. Meziprůzkumy představují návštěvníkům AJG výběr uměleckých památek od středověku přes umění 20. století po současnost.

Reinstalace a intervance budou představeny také v sobotu v 15 hodin.