Úvod patřil krátkému vystoupení dětí v jednotlivých třídách. Nejmladší děti předvedly pohybové vyžití při říkadlech a zahrály pohádku O řepě. Ve druhé třídě měli rodiče možnost vidět čertovské představení plné říkadel, písní a tanečku s čertovskou tematikou. Třída předškoláků zahrála pohádku O řepě a zazpívala několik vánočních koled.

Poté měli rodiče s dětmi možnost navštívit ve třídách různá stanoviště s tvořivou dílničkou.

Připravena byla čtyři stanoviště. V I. třídě výroba prostírání ve tvaru sněhuláka pod šálek – nalepování pěnového kolečka, barevného kloboučku, mašle atd. - zajistila paní Pavlína Geschvandtnerová. Největší zájem jako každoročně projevili všichni o zdobení perníčků ve druhé třídě pod patronací paní Martiny Lukešové, která s paní Markétou Koženou perníčky napekla a připravila sáčky s bílkovou hmotou ke zdobení. Některé děti perníčky nazdobily a ještě za tepla si na nich pochutnaly.

Ve třetí třídě byla dvě stanoviště - zdobení vánočních svícnů ve tvaru hvězdy pomocí jemných flitrů připravila paní Petra Buchtová. Paní Andrea Mrákotová připravila výrobu papírových ozdob na stromeček pomocí zmizíku a ozdobení mašličkou. Součástí tvořivého odpoledne byl i vánoční jarmark. Výrobky, které věnovali rodiče do jarmarku, byly okouzlující a bylo co obdivovat.

Věříme, že si rodiče s dětmi dílničky užili a strávili tak pěkné odpoledne. Výrobky, které si děti samy či za pomocí rodičů vyrobily, si hrdě odnesly domů. Akce se vydařila a domů odcházeli všichni spokojení.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na zajištění tvořivých dílen a přispěli svými výrobky do jarmarku.

Jitka Nosková, MŠ Čimelice