Návštěvníci měli příležitost seznámit se s pravdivou historií pluku začínající rokem 1883, zejména s účastí jednadevadesátníků na srbské, italské a ruské frontě Velké války. V roce 1920 se pluk stal součástí Československé armády.

Jan Ciglbauer rovněž hovořil o postavách v románu o Švejkovi. Autor používal skutečná nebo podobná jména důstojníků a vojáků, ale jejich literární osudy byly daleko od skutečnosti.