Při procházce lesem našla mladá žena mimořádný poklad, který Prácheňské muzeum poprvé představí veřejnosti. Bude to na výstavě pod názvem Poklad českých knížat v Rytířském sále od 3. do 29. října.

Nalezená nádoba ukrývala 1341 stříbrných denárů z doby vlády panovníků Břetislava I. a Spytihněva II. V rámci České republiky se jedná o jeden z největších nálezů mincí tohoto období. Poklad vážil téměř půldruhého kilogramu.

„Unikátní nález nás přivádí do období 11. století, kdy do knížectví proudilo stříbro z dočasně připojené části Polska. Proto tehdy v Čechách ražené mince byly pro zahraniční obchod zajímavé, o čemž svědčí jejich nálezy na území celé Evropy. Ryzost penízků z pokladu je velmi vysoká, až devadesátiprocentní,“ informoval archeolog Prácheňského muzea a kurátor výstavy Martin Pták.

Podle názoru archeologů takové množství mincí nemohl vlastnit svobodný sedlák. „Jejich majitelem mohl být někdo z knížecí družiny, nebo dokonce sám kníže, případně církevní hodnostář. Nejde o poklad shromažďovaný léta, ale jedná se o momentální hotovost. Do země byly mince ukryty kolem roku 1061,“ vysvětluje Martin Pták.

V rámci výstavy se uskuteční dvě komentované prohlídky, a to 3. a 10. října od 16 hodin. Muzeum vydává limitovanou edici 100 kopií denárů z ryzího stříbra, které je možné zakoupit v muzejním obchůdku. 

Archeologové vypočítali, že za nalezené stříbrné denáry by se dalo koupit osmnáct krav nebo šest a půl tisíce slepic. Z obilí v té ceně by menší vesnice tehdy vyžila celý rok.