Znaky patřily a patří šlechticům, církevním hodnostářům či prostě občanům, nebo zemím, městům, univerzitám atd. „Heraldika je také krásným uměním,“ připomněl posluchačům přednášky v Prácheňském muzeu přední evropský heraldik Zdirad J. K. Čech, malíř, grafik a rytíř tří řádů. „Zdirad Čech je autorem bezpočtu návrhů a realizací osobních znaků od biskupů po běžné smrtelníky, podobně jako znaků institucí, zejména farností,“ uvedl k této osobnosti historik Prácheňského muzea Jan Adámek.

Posluchači přednášky měli příležitost nahlédnout do bohatého archivu Zdirada Čecha. Mohli také zalistovat jeho knihou Papežské znaky, vydanou před osmi lety, kterou odborníci označují za nejkomplexnější dílo o papežské heraldice.