Mapuje 9288 kilometrů dlouhou expedici z Moskvy do Vladivostoku, kterou Ina podnikla po stopách svého pradědečka. Na cestě po nejdelší železnici světa, transsibiřské magistrále, ji provázel deník, do něhož Jan Kouba zazname­nával události první světové války i zápas o přežití v neko­nečné pustině.

Po válce Jan svůj deník zakopal na zahradě a o prožitých hrů­zách s nikým nemluvil. Inina expedice do mrazivé tajgy, sibiřských vesniček i vyprahlých plání východu se tak stává nejen putováním po stopách československých legií v dnešním Rusku, ale především hledáním příběhu vlastní rodiny.

Křest knihy Transsibiřská odysea a beseda s autorkou proběhne v neděli 11. listopadu u příležitosti 100. výročí konce první světové války. Uskuteční se od 16 hod v přednáškovém sálu Prácheňského muzea (vchod přes bývalou Obchodní akademii). Knihu pokřtí jihočeský spisovatel Jiří Hájíček.