Posluchači se dozvěděli zajímavé informace o událostech v roce 1741, kdy Pískem a jeho okolím prošli vojáci uherské královny Marie Terezie a jejich bavorští a francouzští protivníci. Válka o dědictví habsburské se tedy dotkla i Písku. Kandidátkou na uvolněný habsburský trůn byla tehdy čtyřiadvacetiletá arcivévodkyně Marie Terezie. Pruský král Bedřich II. saský kurfiřt a polský král August a zejména bavorský kurfiřt Karel Albrecht však byli proti. Zejména bavorský kurfiřt se rozhodl využít situace po vymření Habsburků po meči a stát se českým králem a císařem Svaté říše římské.

„Když se bavorský kurfiřt Karel Albrecht prohlásil za českého krále Karla III., Písečtí Marii Terezii zradili a jeli vzdát hold samozvanému králi,“ vysvětlil Karel Klátil.

Vyvracel také tvrzení, že Písek patři k oblíbeným městům pozdější císařovny Marie Terezie. „Byla zde pouze jednou a strávila tu tak dvě hodiny,“ poznamenal Karel Klátil.

ČTĚTE TAKÉ: Otevřené poděkování skupině Javory za skvělý zážitek

S válkou o dědictví habsburské souvisí také městská slavnost. Město bylo v listopadu roku 1741 obsazeno Francouzi a Bavory a poté bylo obleženo silným rakouským vojskem. Písečtí radní tehdy prosili Píseckou Madonu o pomoc a když bylo město ušetřeno, slíbili, že se každoročně vždy první neděli po 8. červu bude konat slavnostní procesí, které se později změnilo na městskou slavnost.

Karel Klátil upozornil na to, že někteří historikové se mýlili při výkladu bojů z roku 1741. Podrobnosti najdou zájemci v připravované knize, která by měla vyjít v roce 2019.