Spolek Přátelé Kamenného mostu a Spolek přátel domu U Slona zde uspořádaly výstavu fotografií a dokumentů znalce vojenské historie Karla Klátila nazvanou Jak jsme byli v Itálii aneb Kde k čertu Melegnano.

Zájemci si zde mohli připomenout boje píseckého pěšího pluku v bitvách u italských měst Melegnana a Solferina. Památku padlých Písečáků připomíná pomník lva v Budovcově ulici.

Nastávají sobotu 9. září v rámci Dnů Evropského dědictví se dům a jeho zahrada opět otevřou veřejnosti.. V 10 hodin v zahradě vystoupí irská zpěvačka Linda Gullen.

Po koncertu bude zahájena výstava o historii domu U Slon a o životě a bohatých sbírkách dřívějšího majitele Jaromíra Stacha Černína.