V Prácheňském muzeu je do 3. července otevřena výstava nazvaná Jihočeští řemeslníci, která představuje i některá, dnes už málo známá řemesla.
Výrobky řemeslníků především z Písecka si malí návštěvníci muzea mohou nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet. Pět červnových dnů bude muzeum jednou velkou dílnou.

„Řemeslnické dílny jsou určeny především pro chlapce a děvčata z prvního stupně základních škol a vyšších ročníků mateřských škol. Po vzájemné domluvě mohou přijít také starší školáci. Ostatní návštěvníci si mohou svoji dovednost vyzkoušet podle časových možností řemeslníků,“ uvedl kurátor výstavy Jan Kouba.

Kurzy začínají vždy v 9, 10, 11 a 12 hodin, třídy, které o ně mají zájem, se mohou přihlásit na adrese kouba@prachenskemuzeum.cz.

Ve středu 22. června své umění předvedou Jaroslav Fencl (řezbářství), Jan Smrt (košíkářství), Julie Chadimová (tlačený perník), Jiří Drhovský (výroba dřevěných hraček) a Josef Pich (drátenictví).

Ve čtvrtek 23. června budou k dispozici řemesla: řezbářství, výroba taženého skla, malování kraslic.

V pátek 24. června: výroba ze šustí, drátkování, tklacovství, řezbářství a výroba loučí.

Úterý 28. června bude patřit tkaní, výrobě dřevěných hraček, hrnčířství, košíkářství a vizovickému těstu.

Při závěrečné řemeslnické dílně v Prácheňském muzeu ve středu 29. června si zájemci mohou vyzkoušet tlačený perník, tkaní, výrobu dřevěných hraček, pedig a výrobu loučí.