Program nadcházejícího víkendu je v Prácheňském muzeu mimořádně bohatý. V pátek čeká na návštěvníky Muzejní noc a zahájení výstavy Jihočeští řemeslníci.

Sobota bude patřit především malým i velkým umělcům se zdravotním postižením. V 16 hodin se zde uskuteční vernisáž výstavy Umění na kolečkách. Prácheňské muzeum tak naváže na sérii výstav těchto tvůrců pocházejících z Písecka.

„Rozhodli jsme se rozšířit výstavu také o autory z různých míst České republiky. Záměrem je představit malé i dospělé výtvarníky, které postihl podobný neradostný osud a zároveň pomoci seznámit širokou veřejnost s jejich schopností překonávat fyzické bariéry a transformovat své prožitky do různých výtvarných projevů,“ uvedla kurátorka výstavy Irena Mašíková.

V Prácheňském muzeu se představí dvě desítky autorů z různých míst ČR. Výtvarné techniky jsou různé, od malby a kresby přes keramiku a počítačovou grafiku až k fotografii. Vystavená díla doprovodí životopisy autorů.

Výstava je spojena s doprovodným programem pro výtvarníky, kteří se seznámí s Pískem a jeho historií a prohlédnou si celé muzeum, které je bezbariérové. Na nádvoří se v podvečer uskuteční koncert, v případě nepříznivého počasí bude v galerii.

„Na přípravě expozice se podílí také Svaz paraplegiků. Jeho centrum Paraple Praha na výstavě formou fotografií a textů představí svou činnost. Návštěvníci tak budou mít příležitost nahlédnout do chodu a celkové koncepce instituce, která již řadu let významným způsobem pomáhá pohybově postiženým lidem k návratu do běžného života,“ dodala Irena Mašíková.

Výstava Umění na kolečkách potrvá do 4. července.