Do Prácheňského muzea ve čtvrtek 8. dubna od 16 hodin přijede přednášet bývalý ministr zahraničí a dlouholetý diplomat Jaroslav Šedivý. Hovořit bude o politice kompromisu, což je v poslední době shodou okolností velice aktuální téma.

„Do Písku jezdí rád, přednesl zde již několik zajímavých témat, jak v Prácheňském muzeu, tak v literární kavárně RW café. Ze své chalupy v Čimelicích bývalý ministr zahraničí občas přijede i na zahájení některých výstav v galerii našeho muzea,“ připoměnla pracovnice Prácheňského muzea v Písku Irena Mašíková

Jaroslav Šedivý se narodil 12. listopadu 1929 a absolvoval gymnázium v Písku. Mezi jeho přátele patřili výtvarník Radek Pilař, spisovatel Josef Brukner, filmový režiser Jaroslav Papoušek, architekt Vladimír Jestřáb a další.

Jaroslav Šedivý vystudoval historii a slavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také v roce 1961 získal doktorát. Pracoval ve Slovanském ústavu Akademie věd, následně jako vědecký pracovník Ústavu mezinárodní politiky a ekonomie. Po vojenské invazi v srpnu 1968 byl šest měsíců vězněn. Do roku 1989 pracoval jako dělník, řidič a čistič oken. Za socialismu mohl publikovat pouze pod cizími jmény.

V roce 1989 byl přijat do Prognostického ústavu Akademie věd. Stal se poradcem tehdejšího ministra zahraničních věcí Jiřího Dientsbiera. Počátkem devadesátých let minulého století působil jako velvyslanec ve Francii a později rovněž v Belgii, Lucembursku a Švýcarsku. V letech 1997 - 1998 byl ministrem zahraničních věcí ČR. Je nositelem vyznamenání Za zásluhy II.stupně

„Přednáška se bude konat ve čtvrtek v přednáškovém sále muzea, kam je vstup z nádvoří Obchodní akademie. Po přednášce se uskuteční beseda Jaroslava Šedivého s posluchači,“ uvedla Irena Mašíková.