Jarní koncert pěveckého sboru Sonitus v koncertní síni Nejsvětější Trojice dne 12. března se vydařil. Sonitus si pozval ke spoluúčasti prachatický sbor Česká píseň, se kterým ho pojí nejen dlouholetá spolupráce, ale především osoba sbormistra Václava Krause.

I když jarní koncert byl venku zasypán čerstvým sněhem, uvnitř koncertní síně bylo teplo, a to nejen od topení. Krásná atmosféra „dopovala“ oba sbory k výbornému výkonu jak ve skladbách jednotlivých sborů, tak i při společném zpívání.

U Prachatických upoutaly písně citlivě a nápaditě aranžované členem sboru p. Jančíkem. U píseckých skladby Hradečného a Banchieriho. Společné vystoupení vyjadřovalo radost ze zpívání a skoro profesionální dynamiku skladeb. Především Baslerova Missa Kenya vyprovokovala ohromný potlesk a opakování při závěrečném přídavku.

Václav Kraus ukázal, že je nejen dobrým sbormistrem ale i dobrým zpěvákem a pohotovým klavíristou. A tak oba sbory ukázaly výbornou připravenost na letošní bohatou koncertní sezonu.


Sonitus v letošním roce bude více vystupovat doma v Písku. Už 23. března bude mít koncert v 19 hodin v kostele Povýšení Sv. Kříže. Dobrovolné vstupné určitě nezatíží příliš peněženky posluchačů a proto se členové sboru těší na účast posluchačů.