Michael Jindřich Rentz (1698 – 1758), dvorní rytec hraběte Šporka, patřil k nejvýznamnějším výtvarným umělcům své doby. Unikátní výstavu jeho rytin si zájemci do konce července mohou prohlédnout v Bílých trámech písecké Sladovny.

 „Exponáty jsou zapůjčeny ze soukromé sbírky a z fondu Strahovské knihovny Královské kanonie premonstrátú na Strahově v Praze,“ připomněl ředitel Sladovny Jiří Hladký.

 M. J. Rentz pocházel z norimberské umělecké rodiny, otec byl pasířem a dědeček řezačem skla a polodrahokamů. Studoval na kreslířské akademii J. D. Preisslera. Kolem roku 1716 nastoupil do rytecké dílny, kterou vedl J. Montalegre. Rentz měl výrazný talent, takže již od počátku signoval se svým mistrem některé z rytin. Produkce dílny se orientovala hlavně na vědeckou ilustraci v oborech zoologie, medicína a zeměpis.

 Po smrti majitele dílny nastoupil Rentz do jejího čela. Zásluhou zakázek, včetně portrétu hraběte Šporka, se stal známým v Čechách. Právě F. A. Špork se ho snažil získat pro své vydavatelské projekty.

 V roce 1722 přišel Michael Rentz do Čech, své nové vlasti. Stal se dvorním rytcem hraběte Šporka a působení ve službách tohoto mecenáše umění patří k nejvýznamnějším v tvorbě Michaela Jindřicha Rentze.