Kvůli setkání se svými čtenáři musel dočasně opustit pražkou nemocnici, v níž byl kvůli vyšetření srdce.

"Česká medicína je na takové úrovni, že mi doktoři zavedli do srdce hadičku s fotoaparátem, aby se člověk dozvěděl, v jak špatném stavu srdce má," vtipkoval Lustig.

Beseda proběhla v Domu pro seniory Světlo, jehož sál se zcela zaplnil, někteří návštěvníci i stáli a jiní seděli na přinesených stolech.

Lustig bavil publikum židovskými i katolickými anekdotami, kterými také přátelsky popichoval představitele České křesťaňské akademie, která ho na setkání pozvala.

Humorné vyprávění prokládal vážnými zamyšleními nad lidstvím, identitou židovského národa a politickou situací. "Dnešní česká politika, to je loutkové divadlo. Ale na duši naší země to šrámy nenechává," řekl Lustig.

Avšak nejdéle hovořil o zážitcích z koncentračních táborů. To bylo očekávané, protože to je téma, kterému se Arnošt Lustig věnuje celou svoji spisovatelskou kariéru. "Přes všechno, co jsem zažil a co jsem viděl, mám chuť pořád žít. To už je taková lidská touha," dodal spisovatel.

Lustig se narodil v Praze, zde také vychodil obecnou školu a začal studovat na reálce, ze které však byl roku 1941 z rasových důvodů vyloučen, poté se učil krejčím. Pochází z rodiny malého obchodníka. 13. listopadu 1942 byl poslán do Terezína a v průběhu války poznal i další dva koncentrační tábory, Osvětim a Buchenwald. V dubnu 1945 uprchl z transportu smrti z Buchenwaldu do Dachau a ukrýval se až do konce války v Praze. Za války přišel téměř o celou svoji rodinu, což jej hluboce poznamenalo, a tak se jeho díla zabývají tematikou Židů a druhé světové války.

Na konci besedy vyzvihl Lustig práci učitele strakonického gymnázia Pavla Sekyrky a jeho studentů na projektu mapujícím osudy strakonických Židů nazvaném Zmizelí a nalezení.

"Tato kniha je nejlepší prací o holocaustu, jakou jsem kdy viděl. Po jejím přečtení už nikdy nebudete stejní," pochválil knihu Lustig. Aby si jeho tvrzení mohli čtenáři ověřit, rozdal jim Pavel Sekyrka na závěr několik desítek výtisků této knihy.