Knihovníci z Písecka, ale i dalších jihočeských měst a veřejnost měli v minulých dnech příležitost podrobně se seznámit s fungováním tohoto ojedinělého zařízení na besedě s ředitelkou wetzlarské knihovny Bettinou Twrsnick.

Kromě Městské knihovny v Písku se na pořádání přednášky podílela písecká Společnost pro česko – německou spolupráci.

Fantastická knihovna zahrnuje 178 tisíc svazků a specializuje se na tištěná média, tedy noviny a časopisy. „Je zde klasická fantastická literatura, jako je Harry Potter, dále science fiction, kde mezi uloženými svazky je i například Krakatit Karla Čapka.

Další oddělení se týkají pohádek, pověstí a mýtů a například utopistických příběhů o tom, jak by svět vypadal po nějaké katastrofě. Z parahistorických knih jsou to i příběhy, jak by vypadal vývoj, kdyby Hitler vyhrál druhou světovou válku.

Wetzlarská knihovna je výjimečná také největší a nejtěžší knihou. Váží 120 kg a není v ní možné listovat. Návštěvníci si mohou prohlédnou jen dvě otevřené stránky.

Fantastická knihovna spolupracuje s dětmi už od mateřských škol.

“Fantastická literatura je zajímavá tím, že školy ji moc neuznávají, ale děti a dospělí o ni mají značný zájem. Proto se snažíme vzdělávat učitele a vychovatele, aby věděli, co jejich žáci a studenti čtou a co je zajímá,“ uvedla Bettina Twrsnick.

Jednou z nejvýznamnějších akcí wetzlarské knihovny je předčítání v rodinách, projekt svým rozsahem a dopadem ojedinělý nejen v Německu.

„Podnětem k jeho spuštění bylo zjištění, že polovině dětí rodiče doma nepředčítají. Rok jsme vzdělávali dobrovolníky, které vysíláme do rodin. Tam ukazují jak jednoduché a zároveň velmi přínosné je, když se doma čte,“ připomněla ředitelka wetzlarské knihovny.

Projekt funguje tři roky a za tu dobu se do něj zapojilo přes sto dobrovolníků, kteří v rodinách nejen předčítají, ale také diskutují s rodiči. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Děti lépe mluví, v mateřské a zejména základní škole se více koncetrují na učivo.

Dobrovolníci působí v rodinách i jako sociální pracovníci. Poradí například v situaci, kdy některý z rodičů ztratí zaměstnání nebo v prevenci proti drogám.