Alois Sassmann napsal knihu Kořeny, kdese zabývá historií různých jihočeských vesnic a rodů v nich. Zvláštní pozornost věnoval Písecké Smolči.

V knizepřibližuje osudyjednotlivých grunt a chalup od roku 1734 do roku 1817.

V knize také zmiňuje zajímavé okamžiky z historie obce získané z různých gruntovních knih a urbářů. Navíc zkoumá celé skupiny obyvatel podle původu, povolání a podobně. Text je doplněn pěknými fotografiemi.

O práci na této knize Alois Sassmann vyprávěl v sobotuvečerv hospodě v Písecké Smolči. O knihu, kterou s sebou na besedu přivezl, byl velký zájem.