V muzeu, které se nachází v objektu premonstrátského kláštera,byla v sobotu zahájena výstava nazvaná Mým národům. Součástí programu vernisáže byla bojová scéna z bitvy na Soči v podání Klubu vojenské historie Pětatřicátníci z Plzně.

Výstavu si návštěvníci mohou prohlédnout ještě po celé prázdniny, do konce srpna.