Albrechtice nad Vltavou

Dětský den připravuje na neděli zdejší sbor dobrovolných hasičů. Setkání začíná ve 14 hodin na louce u čerpací stanice, a na programu jsou soutěže pro malé i velké děti, ukázky hasičské techniky a zásahu a nebude chybět ani závěrečné opékání vuřtů.

Ražice

Společně tři obce ze sdružení Zlatý vrch, a to Ražice, Kestřany a Dobev, uspořádají dětský den v neděli na rodinné farmě manželů Novákových v Humňanech. Od 14 hodin se tu účastníci seznámí s ukázkami práce s koňmi, na programu je dětská autoškola a spousta soutěží.


Písek

ZŘUD – Masokombinát Písek připravuje nejen pro děti svých zaměstnanců soutěžní odpoledne na pátek 6. června. Začíná se v 16 hodin v prostorách firmy a účastníky čekají také malé dárečky.


Tálín

Den dětí připravuje vedení obce na 14. hodinu na návsi, na programu bude odpoledne plné zábavy, her a sozutěží.


Vráž

Děti i i jejich dospělý doprovod mohou přijmout pozvání do Lázní Hotelu Vráž, kde bude připraveno sportovní odpoledne.


Hrejkovice

Na Dražkách se odehraje soutěžní odpoledne pro děti se začátkem ve 14 hodin.