Nábřeží Otavy mezi Kamenným mostem a areálem Sv. Trojice:
8.00 Malování na chodníku: SŠ a ZŠ

Areál Plaveckého stadionu:
8.00 Turnaj v plážovém volejbale: školní družstva 7. - 9. třídy
16.00 Turnaj v plážovém volejbale: registrované dvojice

Náplavka u Kamenného mostu:
8.00 Tvorba soch z písku: profesionální výtvarníci a studenti kamenosochařství

Palackého sady, před Hudebním pavilonem:
8.30 Workshop pro mateřské školy: soutěže ve stavbě hradů z písku
14.00 Workshop pro rodiče s dětmi: soutěže ve stavbě hradů z písku
Palackého sady, Hudební pavilon:
9.00 Radovánky s Inkou a klaunem Rybičkou
14.00 Písečtí loutkaři, Děti dětem, Komedianti na káře

Sladovna:
18.00 Slavnostní zasedání městského zastupitelstva: podpis partnerského dokumentu Písek - Wetzlar (Německo)
19.00 Společný koncert Cantates Scholari ZUŠ Písek a pěveckého sboru Wetzlarer Musikschule
Prácheňské muzeum, nádvoří OA:
19.45 Muzejní noc: komentované noční prohlídky od 20.00 a 22.00

Doprovodný program:
promítání filmů s píseckou tématikou, výstava veteránů a starých kočárů, noční ptáci aj.