Jako hosté vystoupily děti zDramatického kroužku Jeřabiny ze ZŠ T.G. Masaryka.

Jejich skladbu "Pátá" z muzikálu Rebelové přinášíme obrazem.