„To, že na úterní veřejné zasedání kulturní komise ve Sladovně přišlo hodně lidí, svědčí o tom, že něco v kultuře v Písku není v pořádku,“ tak vidí setkání jeden z členů komise Martin Zborník.

Jak v úvodu řekla místostarostka Eva Veselá, spolu s předsedou komise Romanem Jedličkou se rozhodli zasedání tentokrát vyhlásit jako veřejné. „V poslední době totiž místní tisk informuje o kultuře a konkrétně o rozdělení grantů neobjektivně a lidé by se měli dozvědět, jak to je doopravdy,“ zdůvodnila svolání veřejného zasedání.

Účastníci měli možnost seznámit se s přehledem příspěvků na kulturu a s příspěvky organizacím řízených městem v letech 2003 až 2008.
V roce 2005 vznikla obecně prospěšná společnost Centrum kultury a poté i Sladovna. O rok později došlo k zásadní změně.

Financovány městem byly obecně prospěšné společnosti prostřednictvím mandátní smlouvy. Od roku 2006 částka na kulturu narůstá – rok 2006 více než 21 milionů, v 2008 to je už téměř 31 milionů.

Největší část diskuse na vřejném zasedání komise se týkala Divadla Pod čarou, které pro letošek při rozdělování grantů nedostalo finanční podporu. Nebylo však jediné, více žadatelů nebylo uspokojeno, což tady ale nezaznělo.

„Bylo to možná i vinou toho, že některé žádosti nebyly konzultovány před jejich podáním a měly nedostatky, které způsobily, že nakonec grant přidělen nebyl,“ říká Eva Veselá.

„Jako občanské sdružení, které je samostatným právním subjektem, které se k něčemu přihlašuje, zrovna tak Sladovna nebo Centrum kultury fungují jako samostatný subjekt, který má svoje řídící orgány, ale také mají právo zúčastnit se soutěže,“ uvedla místostarostka jako vysvětlení, že jsou mezi žadateli o grant také organizace zřízené městem. Na to poukazoval například Martin Zborník.

Do diskuse se zapojili také zastupitelé, například Václav Bartoš se tázal, zda by nebylo možné Divadlu Pod čarou jinak finančně vypomoci. Ondřej Veselý se domnívá, že systém rozdělování grantů by měl být nastaven tak, aby v případě pochybení před podáním měl žadatel možnost poté chybu napravit.

Podle Martina Zborníka je třeba o financování kultury dále hovořit a hlavně dopracovat nový strategický plán rozvoje kultury. Zborník svolává diskusní fórum na toto téma na úterý 6. května od 17 hodin v Divadelní kavárně.