Přestala fungovat koncepce kultury z roku 2005. Důvody: Zásadně jiná alokace finančních prostředků do oblasti kultury, nové subjekty na poli kultury, návrat kulturních molochů (Centrum kultury o.p.s. + Sladovna o.p.s + nová knihovna?). Důsledky – útlum živé kultury (DPČ, RWcafe…) = nutnost zásadní revize.

Témata na projednání:

1. Strategický plán rozvoje kultury - revize na současný stav, finanční alokace, vize a strategie grantových programů …
• Rozdělení finančních zdrojů v kultuře. Usnesení č. 298/05 RM + projektový list B.I.2. Systém finančních prostředků z rozpočtu města (30 % organizace, 10 % Zlatý fond, 60% granty?).
• Jak je možné že Centrum kultury a Sladovna ještě odčerpává prostředky z grantového programu?
• Proč se objem prostředků na živou kultury v grantových programech města každoročně snižuje?
• Kde je deklarovaných 10 mil. do grantových programů kultury?
• Jaký je návrh nové koncepce kultury v Písku? Starý již po reformách nelze aplikovat.
• Jaká je koncepce fungování Centra kultury a o.p.s. Sladovna?
• Kolik prostředků bude v letech 2008-12 alokováno do kultury?
• Má smysl zřizovat velké kulturní zařízení provozovaná městem, která ničí zdravé konkurenční prostředí v kultuře?
• Proč je omezována nezávislost grantových komisí a rozhodování odborníků v ní usnesení č229/08 Rady města?
• Důvody odchodů odborníků z řídících struktur písecké kultury (kulturní komise, správní a dozorčí rada o.p.s.Sladovna?

2. Situace ohledně Divadla Pod čarou
• Jak je možné že činnost DPČ nepatří do opatření č.3?
• Proč DPČ nebylo zařazeno do zlatého fondu, nebo proč není přímo financováno z rozpočtu města jako např. činnost Sladovny, Centra kultury na mandátní smlouvu?
• Je nějaká možná forma podpory DPČ mimo rámec grantových pravidel?
• Co udělá radnice pro zachování činnosti DPČ?
• Jaká je vaše představa o nahrazení programového výpadku nabízeného DPČ?

3. Dění ohledně o.p.s. Sladovna
• Programová nabídka Sladovny? Zaměření a využití Sladovny?
• Personální otázka p. Fenclové – tvůrce grantů a koncepce celého domu?
• Rezignace členů správní rady?
• Jak se bude financovat provozní náklady o.p.s. Sladovna?

4. Nová situace v Centru kultury o.p.s – kulturní dům
• V čem byl projekt p. Havla tak výrazně lepší než ostatní projekty?
• Je kongresová turistika v Písku realizovatelná a žádoucím oživením kultury ve městě?
• Jak ovlivňuje provozování Kulturního domu Centrem kultury o.p.s. alokaci prostředků na živou kulturu (granty)?
• Má město být provozovatel Kulturního domu?
• Nehodláte přejmenovat Centrum kultury znovu na Kulturní klub?
• Sorela opravdu potřebuje dobové vedení? Kupředu levá.

5. Grantové programy
• Víceleté grantové programy
• Témata grantových programů
• Možné změny v grantovém řízení (žádosti, rozdělování, vyúčtování…)

Všechny zájemce zve
Ing. arch. Martin Zborník