Archeologickým nálezem velkého historického významu lze označit slitky měděné suroviny, které ležely v kořenech lípy v Píseckých horách. Zlomky tehdy vzácného kovu si tu ukryl možná obchodník, možná řemeslník, který se bál, aby mu polotovar k výrobě zbraní, šperků, či řemeslných nástrojů někdo neukradl. Nálezce Vladislav Pícha věnoval zlomky spolu s dalšími nálezy měděných hřiven z jiné lokality a zlomky bronzových nástrojů Prácheňskému muzeu v Písku.

„Slitky v celkové váze sedm kilogramů pocházejí ze střední doby bronzové, tedy zhruba 1300 let před naším letopočtem. Protože se měděná ruda na našem území vyskytovala velmi vzácně, nalezená měď pravděpodobně pochází z Alp, kde ji hned vytavili,“ řekl archeolog Prácheňského muzea v Písku Jiří Fröhlich.

Vytavený koláč pak přepravil obchodník a směnil za jiné zboží. Místní řemeslník ho rozbil na menší kusy a v keramické amfoře uschoval před zloději. Jednotlivé zlomky pak následně zpracovával přidáním cínu. Získal bronz a z toho vyráběl zbraně a nástroje, ale jak dokazují nálezy z tohoto historického období, hlavně nejrůznější ozdoby. Nálezce dostal rozhodnutím krajských radních odměnu 10 200 korun, což je deset procent kulturně historické hodnoty nálezu.