Správní rada Centra kultury Písek vypsala výběrové řízení na nového ředitele pro tuto obecně prospěšnou společnost.

Důvod konkurzu

„Výběrové řízení bylo vypsáno proto, že současný ředitel má smlouvu na dobu určitou, a ta mu končí k 30. červnu letošního roku. Myslíme si, že v tuto chvíli to je košér, protože každá soutěž zkvalitňuje výběr,“ míní Eva Veselá, místostarostka Písku, která je členem správní rady Centra kultury Písek.

„Nechci se k tomu vyjadřovat. Ve výroční zprávě, kterou budu předkládat a bude ji projednávat dozorčí i správní rada Centra kultury, budou zhodnoceny hospodářské výsledky, včetně návštěvnosti programů,“ říká ředitel Centra kultury Roman Čada.

„Důvodem pro výběrové řízení je i to, že Centrum kultury bude spravovat rovněž kulturní dům a bude třeba navýšit počet zaměstnanců,“ dodává místostarostka Veselá.

Kritéria výběru

V konkurzu se bude podle Veselé přihlížet hlavně ke koncepci uchazeče pro tuto kulturní instituci, jejímž posláním je zajišťovat kulturní nabídku a servis pro Písek.

„Záležet bude také na tom, jaké bude mít nový ředitel možnosti a kontakty v okrese, i mimo něj. Byla bych rozhodně ráda, kdyby se přihlásil i stávající ředitel Roman Čada,“ tvrdí Eva Veselá.

Pro srovnání

Centrum kultury Písek má právní subjektivitu obecně prospěšné společnosti, sousední Městské kulturní středisko (MěKS) ve Strakonicích je městem zřizovaná příspěvková organizace.

Ačkoliv jsou to organizace trochu odlišné, nabídka pořadů jepodobná.

MěKS Strakonice podle jeho ředitelky Evy Dresslerové hospodaří s ročním obratem přibližně 20 milionů korun, přičemž od radnice dostává na rok zhruba 13 – 14 milionů korun, rozdíl cca 6 milionů jsou tržby ze vstupného, nájmů atd.

„Spravujeme kulturní dům, kino Oko, letní kino a KD U Mravenčí skály a strakonickou televizi (z rozpočtu MěKS asi 1,5 milionu korun ročně – pozn. autora). Ročně máme asi 700 pořadů, včetně 8 festivalů, o něž se stará 21 zaměstnanců a 30 externistů,“ říká ředitelka MěKS Eva Dresslerová.

Písecký protějšek má podle jeho ředitele roční obrat 16 milionů korun, z toho od radnice a z grantů získá za rok 6,5 milionu korun, zbývajících 9,5 milionu korun jsou tržby ze vstupného, nájmů apod.

„Spravujeme Divadlo Fráni Šrámka, kino a galerii v Portyči, letní kino, koncertní sál ve sv. Trojici a hudební pavilon v Palackého sadech. Na plný úvazek máme 14 zaměstanců a devět externistů. Za rok uspořádáme přibližně 900 pořadů, včetně zhruba asi deseti festivalů,“ dodává ředitel Centra kultury Čada.

Písek versus Strakonice - kultura (za rok 2007):

Centrum kultury Písek Měks Strakonice

počet pořadů celkem (cca)900 700

počet festivalů (cca) 108

stálí zaměstnanci 14 21

externisté 9 30

hrubý obrat ročně(cca) 16 mil.20 mil.

dotace od města, granty (cca) 6,5 mil. 13 - 14 mil.

zisky (vstupné, z nájmu ap.) 9,5 mil. 6 mil.