Pohádky se trochu popletly, a tak je žáci dávali do pořádku. Nechyběla ale také ekologická výuka. Na stanovišti Karkulky, vlka a babičky (odkud je i snímek) udělal někdo v lese nepořádek a poházel tu odpadky. Úkolem pro soutěžící bylo správně je vytřídit.

Akce se konala v rámci projektu Zdravé jádro, na který škola dostala grant z Jihočeského kraje. Soutěže se zúčastnily také děti ze ZŠ Svobodná, která v budově školy získala přechodný azyl.