Vše vypuklo ve 12 hodin prohlídkou jednotlivých oddělení knihovny za asistence průvodce skřítka Knihovníčka písmenkového.

Děti si nejprve vyrobily večerníčkové čepice a vyrazily na cestu po odděleních, kde na ně čekalo nejedno dobrodružství a překvapení.

V oddělení pro dospělé se dozvěděly hravou formou informace o některých literárních žánrech, podlezly pavoučí síť, řešily záhady Sharlocka Holmese, po špičkách prošly okolo knih Stephena Kinga, společně přemýšlely nad autorem slova „robot“ a také vzpomínaly na vtipné výroky vojáka Švejka. V oddělení pro mládež se každý prolétl na kouzelném koštěti, děti hledaly pohár hraběte Drákuly a došly si po dračích hřbetech pro sladkou odměnu.
Klíči, které získaly za splnění úkolů, pak symbolicky odemkly dveře dětského oddělení, kde je čekal poslední úkol − společně slepit hrad pro rytíře.
Po prohlídce následovalo divadelní představení „kočovné vařečkové společnosti“, které secvičili za několik středečních odpolední pravidelní návštěvníci dětského oddělení. Pohádka O princezně na hrášku se všem moc líbila a děti sklidily zasloužený potlesk. V klubovně pak navázala dílna čtení.

Děti společně četly, přemýšlely, diskutovaly a učily se nad Andersenovou pohádkou Pastýřka a kominíček. Jádro skupiny tvořili žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Kluky, kteří se v této sestavě setkávají v dílnách čtení každý týden. Přidaly se i další děti.

Počínání svých ratolestí sledovali rodiče, kteří se také mohli aktivně zúčastnit. Po vytvoření myšlenkové mapy na téma H. CH. Andersen, kam děti doplňovaly svoje znalosti a rozšiřovaly mapu o poznatky nově nabyté, následovalo volné psaní na téma bezprostředně se vážící k tématu pohádky.
Během řízeného čtení pak děti plnily úkoly, vymýšlely vlastní konec pohádkového příběhu, diskutovaly nad vážnými tématy, které tato pohádka evokuje. Nakonec vytvořily tzv. „pětilístek“ k osobě H. Ch. Andersena, čímž shrnuly své poznatky do základního sdělení. Dílna čtení se tak stala ukázkou několika metod z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), který směřuje především k rozvoji přemýšlivého čtení.

Na dílnu navázalo opět divadelní představení, tentokrát s zdramatizovanou pohádkou Polévka ze špejle od klobásy, což je jedna z verzí známé pohádky Polévka ze sekery. Obecenstvo silným potleskem opět odměnilo výkony všech umělců.

Třešničkou na dortu byla jóga pro děti cvičitelky Kamily Ševčíkové. Jógu doporučují psychologové jako vhodnou doplňkovou terapii u dětí neklidných, u děti s poruchami chování nebo se specifickými poruchami učení. Je to cvičení, které dokáže děti zklidnit a zharmonizovat přetíženou nervovou soustavu.
Budeme věřit, že ukázková hodina jógy děti nadchla a že se dá dohromady alespoň 15 zájemců, aby mohly kurzy jógy pravidelně probíhat.