Kulturní komise města doporučila zařadit do Zlatého fondu města na podporu kulturních aktivit pro rok 2008 Mezinárodní folkorní festival, Mezinárodní festival studentských filmů a Divadlo Pod čarou, a to na základě námětů od odboru kultury a cestovního ruchu při MÚ.

Vyjma Divadla Pod čarou byly tyto návrhy do Zlatého fondu zařazeny. Mezi podpořené se dostaly ještě Jihočeský hudební festival, který navrhl odbor kultury a cestovního ruchu, a také divadelní přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek.

„Byly podpořeny akce, které jsou dobře vnímané veřejností. Trochu jsme se potýkali s Divadlem Pod čarou, kterému by se asi líbilo být ve Zlatém fondu. Mají úžasný a pestrý program, perfektně reagují na potřeby města, a slyšíme na ně samou chválu. Vzhledem k tomu, že do Zlatého fondu bude vyčleněna částka 1,5 milionu korun, tak by ale nezískali tolik, kolik by mohli v grantovém systému města, kde na příští rok navrhuji částku 4 miliony korun,“ uvedla místostarostka Písku Eva Veselá.

Podle jejích slov vyšlo město Divadlu Pod čarou vstříc změnou smlouvy z podnájemní na nájemní. Tím má mít tato kulturní scéna lepší podmínky při žádostech z jiných grantů. „A to je i naším cílem, přitáhnout do města více peněz i odjinud,“ dodala Veselá.

Na podporu Divadla Pod čarou vznikla z iniciativy píseckého advokáta Emila Švingera podpisová akce, kde veřejnou podporu Divadlu Pod čarou svým podpisem stvrdilo 168 občanů. „Město mě dosud žádným způsobem nekontaktovalo a nepodalo žádné vyjádření, jak s touto veřejnou podporou naloží,“ uvedl Emil Švinger.

Finance ve Zlatém fondu mohou činit maximálně 10 procent z celkové částky uvolněné pro daný kalendářní rok z městské poklady na podporu kulturních aktivit. Ta má být pro příští rok 31 milionů, z čehož největší částka 23,6 milionů směřuje organizacím města – Městská knihovna má získat 8,9 milionu, Centrum kultury 6,4 milionu a Sladovna Písek 8,3 milionu.

Poslední kapitolou v šuplíku kultury je podle Veselé sbor pro občanské záležitosti s provozními a propagačními náklady na kulturu s částkou 2,1 milionu korun.

Jelikož není zatím schválen předběžný návrh rozpočtu města na rok 2008, nebyly výše uvedeným a podpořeným aktivitám ve Zlatém fondu přiřazeny konkrétní výše příspěvku.