Snímky přibližují zajímavá místa jižních Čech a Šumavy a doprovází je soubor pohlednic i knižní vydání pověstí Ondřeje Fibicha Prácheňský poklad.

„Spolu s Ivanou Říhovou jsme se pokusili shromáždit svědectví o mystických místech kolem nás. Místech, která jsou spjata s pozoruhodnými lidskými osudy, s tajuplnými událostmi či symboly,“ říká o výstavě regionální básník a spisovatel Ondřej Fibich, majitel antikvariátu ve strakonickém hradu.

Snímky si můžeme připomenout například i klášter Kuklov, který je známý z filmu Údolí včel, kde podle pověsti bloudí duše upálených mnichů labyrintem chodeb až do Bavor.

Najdeme tu zázračnou studánku ze Strašína nebo gotická boží muka opředená příběhem nešťastné lásky a smrti z Jinína.

„Výstava se líbí,“ říká kastelán hradu Zvíkov Aleš Kadlčák, „někteří lidé přijíždějí jenom kvůli ní, většina návštěvníků spojí zhlédnutí výstavy s prohlídkou královského paláce.“