Smysl pro legraci prokázali nejúspěšnější kreslíři 7. ročníku Mezinárodního bienále kresleného humoru. Při předání cen v úterý v podvečer v Prácheňském muzeu v Písku se na výzvu moderátora Tomáše Krejčíře (stojící) uložili do pohodlné postele.

Na snímku zprava: Jiří Koštýř (Cena a.s. Jitona), Miroslav Barták (Hlavní cena a Cena Miroslava Liďáka – Haďáka) a Jiří Novák (Cena města Písku).

Hlavní cenu získal za obrázek tančících židlí při měsíčním svitu na lesním palouku. „Četl jsem v jedné postmoderní knize amerického autora, že dělat umění je strašně jednoduché, protože člověk dělá to, co by chtěl vidět. A mne napadl pohled do lesa,“ uvedl Miroslav Barták na úterním slavnostním vyhlašování výsledků v Prácheňském muzeu.

Jak přiznal předseda poroty Frank Hoffmann z Německa, vybrat nejlepší práce nebylo vůbec jednoduché.

„Museli jsme si prohlédnout téměř pět stovek kreseb a vybrat čtyřicet z nich do finále. Samotné finále nakonec bylo docela zábavné, protože jsme několikrát obíhali stoly s kyblíčkem a lopatičkou a k jednotlivým kresbám přisypávali písek,“ uvedl předseda poroty.

Kromě držitelů cen Miroslava Bartáka, Jiřího Nováka a Jiřího Koštýře byli vyhodnoceni i další kreslíři: Jitka Holečková (Švýcarsko), Radek Stezka (ČR), Jan Tomaschoff (Německo), Heinz Ortner (Rakousko), Lubomír Lichý, Marie Plotěná a Václav Linek (ČR).

Vítězkami jednotlivých kategorií dětského bienále se staly Marie Krejsová z Vysokého Mýta a Kateřina Skalová z Písku. Diplomy byly uděleny Marcele Vaculíkové, Veronice Šťastné, Tereze Gajdové, Danielu Hladíkovi a Martinu Kotlárovi.

Současně s vyhlášením výsledků byla v Prácheňském muzeu zahájena výstava nejúspěšnějších prací bienále a autorská výstava vítěze minulého ročníku Václava Linka.

Setkání kreslířů bylo také příležitostí k diskusi o postavení kresleného humoru v současném světě.

„Z novin a časopisů bohužel kreslené vtipy dost vymizely. Ale je to spíše záležitost vydavatelů, lidé o kreslený humor zájem neztratili,“ vyjádřil svůj názor Miroslav Barták.

Za most globální architektury označil kreslený humor předseda poroty Kurt Hoffman a dále uvedl: „Když člověk jde po tomto mostě, na druhé straně je přijat s otevřenou náručí. Navíc kreslený humor nepotřebuje slova, je vlastně zvláští řečí sám pro sebe.“

Přítomní autoři i návštěvníci vernisáže se shodli na tom, že smích, humor a také karikatura prodlužují život a měli bychom si ho tedy dopřát číši vrchovatou.