Bezmála čtyři stovky převážně sakrálních objektů, jako jsou zvoničky, boží muka, výklenkové kapličky, kapličky s vnitřním prostorem a výklenky ve staveních a zdech, představují barevné fotografie ve velmi originální knize Jiřího Hladkého Kapličky na Milevsku a Písecku.

Ta se právě objevila na pultech knihkupectví a jedná se o úplnou dokumentaci těchto ještě nedávno opomíjených a nyní často velkým nákladem rekonstruovaných a restaurovaných objektů na celém území okresu. Doplněna je rovněž o řadu fotografií zajímavých ozdob fasád a interiérů.

Jak říká úvodní slovo knihy, právě tyto drobné stavby a stavbičky dokládají ducha našeho regionu. Svoje stopy v nich totiž zanechala řada stavebních slohů od gotiky, renesance a baroka až po těžko určitelné slohy novější. Nicméně všechny jsou dokladem toho, že naši předkové dokázali v krajině žít a zvelebovat ji a ne ji jen přehlížet z okénka dopravního prostředku.

Dokazovali tak, že jsou její součástí a nezáleželo zda vznikly zásluhou vrchnosti, sedláka, či v zednické či kamenické práci zdatného chalupníka.
Nám tak jako nezastupitelná památka zbyly stavby, na kterých můžeme jejich ochranou a obnovou dokazovat, že si vážíme odkazu předků.

Ona to nakonec dokazuje i tato kniha, jejíž autor, památkář a konzervátor, mohl zanechat současné i dalším generacím tento bez nadsázky umělecký dokument díky finanční spoluúčasti Evropské unie a Jihočeského kraje.

Kniha je součástí souboru dalších propagačních materiálů, které mají návštěvníkům Písecka přiblížit jeho krásy.