Hrad Zvíkov si za svůj společný rodinný výlet vybraly čtyři rodiny z Plzeňska – Tuškovi, Dolejšovi, Ševčíkovi a Markovi (na snímku). Kromě královského hradu je také zaujala výstava fotografky Ivany Řandové s názvem Magická místa a jejich andělé, která je instalována ve výstavních prostorách starobylého sídla.

Autorka zde divákům představuje Prácheňsko, kdysi velmi rozlehlý kraj, kterým bylo de facto povodí řeky Otavy, ve své magické kráse. Všímá si především genia loci studánek, poutních míst, božích muk, soch andělů, hradů a dalších lokalit Pootaví, Pošumaví a horského pásma Šumavy, s citem, zaujetím a hloubkou prožitku plného pokory před tím, co nás všechny přesahuje. Díla Ivany Řandové jsou navíc doprovázeny pověstmi z pera Ondřeje Fibicha, které se váží k místům fotografií zde vystavených.