Do konce srpna mají příležitost seznámit se s jeho tvrobou návštěvníci galerie Prácheňského muzea.

Dnes pětasedmdesátiletý umělec studoval na škole dekorativních umění v Praze a později působil na Akademii výtvarných umění. Seznámil se s některými významnými osobnostmi českého umění, mimo jiné s mistrem koláže Jiřím Kolářem. Začal experimentovat s různými technickými postupy, ale stranou nenechával ani tradiční postupy.

Výtvarní kritici a publicisté se většinou shodují na tom, že přelomem v jeho tvorbě byl rok 1982, kdy začal s šitými kolážemi.

„V Hamplově dílně vznikají pozoruhodné série či cykly šitých koláží, do nichž se promítají znaky a symboly, související se současností i minulostí, s přírodou i civilizací. Do některých koláží proniká přísný řád, v jiných se spíš volně prolínají struktury,“ charakterizoval jeho tvrobu Jiří Machalický.

Jako vyjádření prostých životních pocitů, imaginativních vizí nebo hlubších citových prožitků,“ vnímá Hamplovu tvrobu Jiří Tichý.

„A není důležité, zda obraz, ve smyslu obrazivosti, nepředstavuje nic reálného, či z něj, nezávisle na názvu, lze přeci jen cosi snadněji popsatelného vyčíst. Podstatné je, zda onomu obrazu uvěříme. Zda z něj vycítíme složitý vztah člověka – tvůrce k okolnímu světu,“ mínÍ Jiří Tichý.

Josef Hampl zasáhl také do dalších tvůrčích oblastí. Je pro něj charakteristické neustálé hledání nových způsobů vyjádření a nacházení nezvyklých řešení.