O tomto pokladu mezi českými hrady toho bylo napsáno již mnoho a nejvíce pak o Hlízové věži. Dnes trochu jinak. Ostroh nad soutokem dvou řek je mystické místo samo o sobě.

Je zajímavé, že místo velmi lákalo všechny kultury nacházející se v tomto kraji s výjimkou jediné – Slovanů. O to zajímavější je fakt, že jedna z pověstí hovoří o praotci Čechovi, který právě tady našel svou zmizelou dceru a vnoučata.

Skála pod hradní kaplí při průzkumech ukázala, že byla místem, kde bývalí obyvatelé házením předmětů obětovali božstvu. Ostatně vpravo od přístaviště lodí pod hradem můžete i dnes najít střepy starých nádob.

Obrovy hroby

Když odbočíte vlevo ze silnice Zvíkovské Podhradí – Milevsko a pojedete na Sobědraž, asi po sto sedmdesáti metrech jsou vlevo valy vysoké tři metry. Jedná se o starou keltskou svatyni.

Podobné byly objeveny v Německu a ve Francii. V nich pak rituální studny hluboké až sto dvacet metrů. V nich byly naházeny obětiny. Podaří se vám ji objevit i tady?