Na rozdíl od českých měst, jako je Tábor, a německých Kostnice či Naumburgu, v Písku se nekonají žádné akce v husitském duchu.

Velmi aktivním členem společenství je město Slaný, v jehož kulturním kalendáři mají své místo Huistské slavnosti. „Období husitské revoluce patří mezi nejzajímavější dějinné okamžiky. I když hnutí skončilo neslavně a městu přineslo mnohé neštěstí, husiství znamenalo pro město významný zápis do dějin. Na pozadí historických reálií doby je možné oživit centrum města a přilákat turisty,“ tvrdí starosta Slaného Ivo Rubík.

Může to platit i pro Písek, který by mohl využít také nedaleký památník bitvy u Sudoměře. Město i nadále zůstává členem společenství a zastupitelé již schválili příspěvek na jeho činnost ve výši 1 Kč na obyvatele, celkově to představuje částku 30 130 Kč. Tyto prostředky jsou určeny na sekretariát Společenství při Husově muzeu v Kostnici, kde bylo zřízeno jedno pracovní místo s částečným úvazkem.

„Společenství chce vytvořit novou platformu práce s veřejností, propagovat husitské slavnosti a v neposlední řadě získávat dotace z různých fondů. S aktivitami společenství se počítá také na oslavách 600. výročí koncilu v Kostnici,“ připomněla Edita Kučerová z odboru kultury a cestovního ruchu MÚ.

Písečtí se ještě letos budou prezentovat na adventních trzích německého města Naumurgu, jednoho z aktivních členů Společenství měst s husitskou tradicí.