Kavárna Psychiatrické nemocnice se stále více stává místem pro pořádání různých kulturních akcí nejen pro pacienty, ale také pro veřejnost. Zatím poslední květnovou akcí byla beseda s památkářem Jiřím Hladkým o selském baroku na Písecku.

Další květnovou akcí je výstava, kterou společně připravují Psychiatrická nemocnice Písek a českobudějovická Galerie Zlatý kříž. Návštěvníci kavárny si mohou od úterý 17. května prohlédnout obrazy Josefa Bruckmüllera, který letos oslavuje významné životní jubileum.

Malíř využívá široké spektrum technik, což  u něho napovídá, že dovedl svůj talent hledat všude, kde bylo třeba nejen malířské, ale i kreslířské odvahy.

„Jeho obrazy jsou svým způsobem rébusem. Ve všech je jakoby dobře pojednaná mapa měst. Lze se v nich očima procházet, a to odevšad a kamkoli. Terén se mění, dokonce fantasticky. Divák dojde tam, kam jej dovede stav jeho duše. Ale dojde tam s malířem a většinou mu tam asi nebude smutno. Pokud mu v hrudi funguje srdce jako kompas," napsal o jedné z výstav Josefa Brückmüllera publicista Bohumír Kolář.

Vernisáž výstavy v Psychiatrické nemocnici  začne v 17 hodin a úvodní slovo přednese Jiří Reiniš z Galerie Zlatý kříž. V programu vystoupí Pavel Žalman Lohonka.