Místní lidé si překrásnou oponu pamatují z dětství, kdy chodívali do sokolovny na divadelní představení. Naposledy byla viděna v roce 1965, pak se rekonstruovalo pódium a od té doby ji nikdo neviděl. „O její existenci jsme věděli z vyprávění, ale netušili jsme, že ji ještě někdy uvidíme,“ uvedla starostka města Martina Mikšíčková, která je také členkou místního divadelního spolku.

Oponu našli úplně náhodou na půdě při přípravách prvorepublikového plesu, kterým slavili 100. výročí státu. „Před plesem se kontrolovaly komíny a na půdě za jedním trámem vykukoval kus hadru. Ukázalo se, že je to obrovská role,“ dodala Martina Mikšíčková. Roli snesli do sálu, kde je čekalo velké překvapení. Byla to ona legendární malovaná opona. „Je nádherná, jejím autorem byl akademický malíř Jan Daněk z Letovic. Věnoval se převážně výtvarné výzdoběa renovaci chrámů na Moravě a na Slovensku,“ vysvětlila Martina Mikšíčková.

Připomněla, že Jan Daněk také maloval kulisy a opony pro ochotnická divadla v Letovicích a okolí, navrhl mnoho divadelních výprav a svůj zájem o divadlo projevil i jako režisér. V roce 1924 u něj nechali oponu pro mirotickou sokolovnu namalovat manželé Ada a Josef Mrázkovi, kteří vlastnilia provozovali keramičku v Letovicích na Moravě. Ada Mrázková, rozená Mikšíčková, byla dcerou Jana Mikšíčka, který v Miroticích působil jako starosta dvacet let. Podle rodové kroniky darovali oponu sokolovně spolu se stovkou malovaných talířků do kuchyně. Na oponě jsou namalovány výjevy podle obrazů Mikoláše Alše: Mirotický kostelíček, Svatopluk a jeho synové a Husar na koni. Podle ochotníků je až mystické, že se opona našla právě v době stého výročí vzniku Československa. Jako by podle nich obrazy s texty u nich napsanými vzkazovaly: „Mirotičtí, braňte svoji vlast, pokud budete držet spolu, nic vás nezlomí, stejně jako Svatoplukovy syny.“

Na vzácný nález se přijel podívat také odborný pracovník Databáze českého amatérského divadla Jiří Němec. „Je opravdu nádherná a dobře zachovaná, zrestaurovat ji by neměl být problém,“ uvedl na místě.

Dodal, že jejich instituce mapuje všechna ochotnická divadla v České republice. Malované opony objevili na přibližně 600 místech republiky. Vydali o nich už dvě výpravné knihy.