Tato akce je určena hlavně dětem a tak se kromě třeťáků do veselého průvodu masek zapojily děti z první třídy i mateřské školy. Nejmladší generace se tak seznamuje s lidovým zvykem, který předchází čtyřiceti dennímu předvelikonočnímu půstu.

Hlavní masku medvěda doprovázely další maškary, jako šašci, čertíci, indiáni, čarodějnice, babky a další. Hudebním doprovodným nástrojem maškar byly dudy, na které hrála třídní učitelka třeťáků a vedoucí Kovářovánku Pavla Škochová, ale ani děti nezahálely a pomocí činelu, dřívek čí bubínků dávaly řádně o sobě při putování po vsi vědět.

Obchůzka tradičně započala v základní škole, kdy se mohly potěšit s maškarami a Medvědem děti z družiny, ty nejstatečnější si huňáče i pohladily. Na veselý průvod dále čekaly děti v mateřské škole, kterým dovádivé masky také zazpívaly veselou písničku a zatančily masopustní kolečko. Ani ve školce se děti nebály, tak opět došlo na poplácání medvěda a všechny zaujal i hudební nástroj dudy, kdy pohlazení vyřezávané kozí hlavy s růžky a chlupatého měchu přineslo hodně dětem též velikou radost.

Maškary při své cestě potěšily i kolemjdoucí a navštívily jako obvykle i několik stavení. Všude kam přišly, obdržely za veselou písničkou a taneček od hospodyní výborné masopustní dobroty. Při poslední zastávce se uskutečnilo tradiční poražení medvěda velkou palicí. Na rozloučenou dostali všichni ještě jednu pravou koblihu a tím letošní obchůzku zakončili.