Písek - Ach ty děti. Dovedou překvapit v okamžiku, kdy to člověk absolutně nečeká. Tak tomu bylo i ve středu 16. května v Divadle Fráni Šrámka v Písku, kde místní Základní umělecká škola O. Ševčíka pořádala závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru pod názvem "Letem světem a spoustu dalšího". A bylo se na co dívat. Navíc téměř hodinu trvající program obohatilo vystoupení studentek Akademie III. věku s řeckým tancem.

Jednotlivá vystoupení zanesla diváky v zaplněném hledišti do různých zemí světa, například do Irska, Španělska, Číny, Orientu, Ruska či Řecka, ale nechyběl ani indiánský tanec.

Jako první se představili žáci 1. přípravného studia s polkou, následoval irský tanec v podání žáků 4. a 5. ročníku a po nich žáci 2. přípravného studia předvedli tanec Kupalinka chorovod. Následoval španělský tanec, který si připravili žáci 6. ročníku. Poté je na pódiu vystřídali žáci 2. přípravného studia s čínským tancem, italský tanec tarantella představili žáci 3. ročníku a orientální tanec předvedly děti z 2. ročníku. Žáci 1. ročníku předvedli divákům u táboráku indiánský tanec tatanka. Poté již přišla na řadu skupina jedenácti studentek Akademie umění a kultury vzdělávání III. věku , které si pod vedením učitelky Evy Rohanové nacvičily řecký tanec. Za svoje vystoupení sklidily velký potlesk.

Jako desátý v pořadí shlédli diváci pizicatto polku v podání žáků 6. ročníku. Ligh It Up předvedli žáci 4. a 5. ročníku v choreografii Johanky Nefe.

Následovala vystoupení "Jazz" v podání žáků 2. ročníku, "Sofia" v choreografii Stely Šanderové představili žáci 3. ročníku a "Děkuji" ve vlastní choreografii zatančila Alžběta Čápová z 6. ročníku. Humorné vystoupení žáků 4., 5. a 6. ročníku pod názvem "Černobílá iluze" zakončilo celý program.

Vše bylo velmi dobře připraveno, taneční ukázky na sebe navazovaly bez časové prodlevy a všichni účinkující se velmi snažili, aby se předvedli v co nejlepším světle a vděčnému publiku předvedli to, co se v minulých týdnech a měsících v ZUŠ naučili. Velký kus práce v tomto směru odvedla jejich učitelka Eva Rohanová, která má největší zásluhu na této výborné prezentaci žáků a studentek tanečního oboru ZUŠ.

František Bořánek