Stačí se v muzeu objednat. Muzejní pedagožky Marcela Drhovská a Klára Koubová pro děti připravily výklad úměrný jejich věku a na závěr je zavedou do dílničky, kde si z drátu a korálků mohou vyrobit andělíčka.

V úterý 21. listopadu si to s nadšením vyzkoušely děti z MŠ Kestřany s ředitelkou Věrou Chaloupkovou a učitelkou Evou Kázeckou.