SKÁLY
Setkání harmonikářů se koná v pátek od 14 hodin ve Skalské hospůdce. Šestý ročník setkání zve na hudbu, tanec i zpěv.

RAŽICE
Třetí obecní ples se uskuteční v sobotu od 20 hodin v obecním sále v Ražicích. Hrát bude Duo Kosatky.

ŽĎÁR
Ve Žďárské hospodě se v sobotu uskuteční společné setkání seniorů z Tálína, Pasek a Žďáru. Začátek je v 15 hodin a vystoupí zde Staročeští heligonkáři, děti ze ZŠ v Albrechticích nad Vltavou či kapela Toro band. Nebude chybět ani slavnostní večeře.

TÁLÍN
V neděli se v Tálínské hospodě uskuteční divadelní představení píseckého souboru Copánek. Od 17 hodin zahraje pohádku Tři přadleny.

ČÍŽOVÁ
Turnaj v PET kuželkách se v sobotu koná v Čížové. Začátek je ve 20 hodin v hostinci U Štálichů.

OLEŠNÁ
V pátek začnou v 19 hodin v obecní klubovně rybí hody. Na programu je i videoprojekce z dění v obci, volná zábava a hudební doprovod.

OSTROVEC
Povídání s promítáním bude v obecní knihovně v budově obecního úřadu v sobotu od 17 hodin tentokrát na téma Austrálie 2 – rudým středem do Darwinu.

MIROTICE
Hubertskou zábavu pořádá v sobotu od 19 hodin v mirotické sokolovně Myslivecký spolek Zelená hora Mirotice. Hrát bude Trio Pája.